#1 2009-01-11 20:10:05

marta

Owieczka

Skąd: Grębocin
Zarejestrowany: 2008-12-14
Posty: 178
Punktów :   

MODLITWA O UZDROWIENIE

Jezu, Ty przyszedłeś do chorych i grzeszników. Oto zwracam się do Ciebie i pragnę prosic o uzdrowienie mojej duszy i mojego ciała. Jezu, Ty wiesz, że grzech szarpie i rozdziera wszelką ludzką istotę, że niszczy powiązania międzyludzkie i związki z Tobą. Ale dla Ciebie nie istnieje żaden grzech, żadna choroba, której nie mógłbyś wypędzic Twoim wszechmocnym słowem. Nie istnieje rana, której nie mógłbyś uleczyc.
               Maryjo, Ty wezwałaś mnie do modlitwy o uzdrowienie. Pragnę to teraz uczynic. Proszę Cię aby Twoja wiara wsparła moją modlitwę. Módl się teraz ze mną, abym stała się godna zasłużenia na łaski dla tych wszystkich, którzy są słabi i chorzy i dla mnie samej.

1. PRZYJDŹ PANIE


"Gdy wszedł do łodzi, poszli za nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak, że fale zalewały łódź.On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc:<< Panie, ratuj giniemy!>> A On im rzekł:<<Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?>> Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali, zdumieni:<< Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?>> (Mt 8,23-27)

Jezu, Ty poznałaś burzę świata, wszedłeś do łodzi każdego życia. Jesteś obecny, bo Twoje imię znaczy Emanuel; Bóg z nami, Bóg dla nas. Proszę Cię teraz, wejdź w moje życie. Moja łódź przewraca się. Widzisz moje udręki i cierpienie mojej świadomości i podświadomości. Przeniknij, Jezu, w samą głębię mojego ja. Ginę! Podnieś się, uśnierz moje burze. Rozkaż falom śmierci, które mnie otaczają, by przestały mi zagrażac. Powiedz jedno słowo, by uspokoic moje serce, bym mogła słuchac Twego boskiego i twórczego słowa.
(Trwaj w ciszy skupienia)Wejdź, Jezu do łodzi mej rodziny i do łodzi świata. Niech obudzą Cię nasze krzyki, wyciągnij rękę, by zapanowała cisza. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź tam gdzie moje rany....


Przyjdź, Panie, wejdź w życie tych wszystkich, którzy zniewoleni nałogami, narkotykami, alkoholem, seksem. Pomóż im robic postępy ku poprawie życia. Jezu, uspokój burzę i spraw by wszyscy usłyszeli Twój głos i by przyniósł im pokój.
CDN....

Ostatnio edytowany przez marta (2009-01-14 14:17:26)


Spałam i śniłam, że życie jest radością. Obudziłam się i zobaczyłam,
że życie jest służbą; Zaczęłam służyć i zobaczyłam, że życie jest szczęściem....

Offline

 

#2 2009-01-12 20:07:17

marta

Owieczka

Skąd: Grębocin
Zarejestrowany: 2008-12-14
Posty: 178
Punktów :   

Re: MODLITWA O UZDROWIENIE

2. MODLITWA O MIŁOŚC"Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził, a Ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie..."  (Mt.5,43-45)

Jezu, Ty wezwałeś nas do miłości. Wyznaję moją niezdolnośc do miłości i wszystkie grzechy, które przeszkadzają mi kochac Ciebie ponad wszystko, o Boże mój. Uzdrów mnie z tego bolesnego dziedzictwa, które otrzymałem przy narodzeniu, z powodu grzechów moich rodziców i pierwszych rodziców.Wyzwól moją duszę ze wszystkich ciężarów, które nagromadziły się we mnie w czasie mojego dzieciństwa i młodości.
Niech ogień miłości rozpalony łaską uzdrowienia rozproszy we mnie wszystkie ciemności i stopi lód zła. Uczyń moje serce zdolnym do kochania wszystkich ludzi z całego serca, nawet tych, którzy mnie zranili. Tak często, Jezu czułam słabośc mojej miłości w trudnościach z przebaczeniem. Przebacz mi Jezu zazdrośc i zawiśc, które zraniły innych i mnie samą. Zwiększ moją wiarę w Ciebie. Niech łaska zawierzenia usunie wszelkie nieufności i wszelkie rodzaje lęków. Uzdrów mnie z ateizmu w moich słowach, moich myślach i moich czynach.
Jezy uzdrów miłośc w mojej rodzinie, aby stała sie jak Święta Rodzina. Pomnóż miłośc między małżonkami, między dziecmi i krewnymi, między zdrowymi i chorymi.
Jezu oczyśc na całym świecie miłośc ludzi do siebie nawzajem.
(W ciszy módl się o łaskę miłości dla tych, których nie lubisz w tej chwili i którym nie przebaczasz!)CDN...


Spałam i śniłam, że życie jest radością. Obudziłam się i zobaczyłam,
że życie jest służbą; Zaczęłam służyć i zobaczyłam, że życie jest szczęściem....

Offline

 

#3 2009-01-14 14:16:24

marta

Owieczka

Skąd: Grębocin
Zarejestrowany: 2008-12-14
Posty: 178
Punktów :   

Re: MODLITWA O UZDROWIENIE

3. MODLITWA O UZDROWIENIE DUSZYJezu, proszę Ci teraz także za moją duszę. Wszystkie następstwa grzechu utrzymujące się w mojej duszy. Oto dlaczego jestem nerwowa i porywcza, niecierpliwa i przewrażliwiona. W duszy mojej gromadziły się złe przyzwyczajenia. Pozostawiły rany i blizny, czyniąc trudną moją miłośc do drugich. Nieszczęsne, kolejne doświadczenia uczyniły mnie nieufną.
Jezu, oczyśc moją podświadomośc, niech Twoje światło mnie przeniknie i żeby nigdy nie zapanowały we mnie ciemności. Dotknij mocą łaski pokładów mojej duszy, gdzie złożone jest przywiązanie do dóbr materialnych, wywołując lęk lub niepokój. Oczyśc mnie aby mój duch coraz bardziej otwierał się Tobie. Uzdrów mnie z niufności do Ciebie i Twojego słowa.
Jezu, uzdrów mnie, proszę Cię z szoków i urazów, spowodowanych porażkami i niezrealizowanymi marzeniami. Uzdrów mnie ze wszystkich ciemności wewnętrznych i opatrz rany samej głębi mojej podświadomości. Niech znajdę pokój dla mego wewnętrznego ja w Tobie, Jezu.
Proszę Cię teraz za wszystkich chorych umysłowo i za przygnębionych. Zabierz ich ciężary, oczyśc ich rany rozwijające chorobę. Chroń dzieci dotknięte ciężkimi dziedzicznymi obciążeniami. Uzdrów wszystkie napięcia, lęki, nerwice i stany psychosomatyczne. Uzdrów tych, którzy stali się chorzy umysłowo z powodu porażek przeżytych w rodzinie, na studiach, w pracy. Oddal od nich wszelką myśl samobójczą i wyzwól ich z wszelkiego napięcia.
Jezu, bądź władcą naszych dusz. Uzdrów tych wszystkich, którzy praktykowali nauki okultystyczne. Wyzwól ich ze wszystkich następstw przepowiadania przyszłości i ze skutków magii. Udziel im wytchnienia i przywróc im pokój.
CDN...

Ostatnio edytowany przez marta (2009-01-15 11:19:56)


Spałam i śniłam, że życie jest radością. Obudziłam się i zobaczyłam,
że życie jest służbą; Zaczęłam służyć i zobaczyłam, że życie jest szczęściem....

Offline

 

#4 2009-01-15 11:19:25

marta

Owieczka

Skąd: Grębocin
Zarejestrowany: 2008-12-14
Posty: 178
Punktów :   

Re: MODLITWA O UZDROWIENIE

4. MODLITWA O UZDROWIENIE CIAŁA"Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził duchy wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: <<On wziął na siebie wszystkie nasze słabości i nosił nasze choroby.>>" (Mt.8,16-17)Jezu, ulecz moje ciało. Oto stoję przed Tobą z moimi fizycznymi cierpieniami i niebezpieczeństwami zagrażającymi memu organizmowi. Ulecz mnie z chorób, które wyniszczają teraz mój organizm.
(wymień twoje choroby)
Chroń mnie od wszelkiej choroby! Jeżeli Twoją wolą jest, abym nosiła krzyż choroby, to przyjmuje ją i proszę Cię o łaskę znoszenia jej z miłością. Jezu, proszę Cię też o uzdrowienie członków mojej rodziny i moich krewnych.
Jezu, proszę Cię jeżeli wolą Ojca jest, aby cierpieli, daj im łaskę niesienia krzyża z miłością.
Ulecz wszystkie choroby na świecie. Chroń świat od epidemii i nieuleczalnych chorób. Jezu, jednym słowem uleczysz wszystkie nasze choroby, bo przyszedłeś aby je wziąc na siebie, a nas ratowac.
Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś i odkupiłeś poprzez Twego syna. Dziękuję za uzdrowienie teraz przez Niego mojej duszy i mojego ciała. Niech błogosławieństwo pokoju, miłości, pojednania i ufności spłynie na mnie, na moją rodzinę, na cały Kościół i na świat. Niech Maryja, nasza Matka otrzyma wraz z nami z Twojej ojcowskiej dobroci to wszystko, czego potrzebujemy dla naszej duszy i dla naszego ciała.Amen.
CDN...


Spałam i śniłam, że życie jest radością. Obudziłam się i zobaczyłam,
że życie jest służbą; Zaczęłam służyć i zobaczyłam, że życie jest szczęściem....

Offline

 

#5 2009-01-16 16:03:27

marta

Owieczka

Skąd: Grębocin
Zarejestrowany: 2008-12-14
Posty: 178
Punktów :   

Re: MODLITWA O UZDROWIENIE

5.POSTANOWIENIA
Jezu, jesteś w łodzi mojego życia. Jesteś moim Bogiem, zachwycam się Tobą i uwielbiam Cię. Tylko Ty jesteś Święty, tylko Ty jesteś Panem. Wierzę w Ciebie i z ufnością oddaję się do Twojej dyspozycji. Opowiadam się za Twoją miłością i Twoim miłosierdziem. Z Tobą i Twą Matką mówię w zdrowiu i w chorobie, w powodzeniu i w porażce, w radości i smutku, w życiu i w śmierci, teraz i w wieczności, niech wypełnia się we mnie Twoja wola.
Jezu, byłam często niezdecydowana kiedy chodziło o czynienie dobra, często postępowałam raczej według mojej woli, aniżeli Twojej. I byłam głeboko zraniona. Uzdrów mnie z moich niewierności i z oporu jaki stawiam, kiedy nie rozumiem woli Ojca. Maryjo, wyjednaj mi łaskę mocnego postanowienia. Pomóż w nim wytrwac, abym go nie odwołała.
6.WYRZECZENIE SIĘ
Jezu, wyrzekam się wszelkiego grzechu. Wyrzekam się szatana i całej zwodniczości jego kłamstwa i fałszywych obietnic. Odżegnuję się od wszelkiego bałwochwalstwa. Wyrzekam się mojej niezdolności do przebaczania, nienawiści i życia egoistycznego i zadufanego. Porzucam wszelkie pragnienie, które spowodowałoby zapomnienie woli Ojca. Odrzucam wszelkie słabości i zaniedbania, abyś mógł we mnie zamieszkac.
Maryjo, pomóż mi zetrzec głowę szatana w moim życiu.

KONIEC 


Spałam i śniłam, że życie jest radością. Obudziłam się i zobaczyłam,
że życie jest służbą; Zaczęłam służyć i zobaczyłam, że życie jest szczęściem....

Offline

 
spotkanie Taize

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
idź na mój blog dowiedz się